PENTAKSIRAN BILIK DARJAH (PBD)

PENGENALAN

Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) merupakan pentaksiran yang berterusan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran bagi mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan pencapaian murid.

" PBD melibatkan proses mengumpul dan menganalisis maklumat serta membuat refleksi yang berterusan terhadap PdP dalam membuat pertimbangan secara konsisten ke arah menambah baik PdP tersebut "

OBJEKTIF PBD

PBD dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemajuan pembelajaran murid di samping memberi maklum balas tentang pengajaran guru.


Melalui PBD, guru dapat:Melalui PBD, murid dapat: 


MATA PELAJARAN DAN JENIS PENTAKSIRAN

Mata Pelajaran Yang Terlibat Dengan PBD


PBD dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PdP sepanjang tahun. 

PBD dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pentaksiran seperti:

Serta, melalui kerja projek, kuiz, pembentangan dan-lain- lain aktiviti pembelajaran, berdasarkan Standard Prestasi dan pertimbangan profesional guru.

 

ASPEK YANG DITAFSIR

Pelbagai aspek boleh ditaksir melalui PBD yang meliputi pelbagai kecerdasan serta perkembangan emosi dan sahsiah murid. Aspek yang ditaksir ini termasuklah aspek nilai dan kompetensi yang diperlukan dalam dunia hari ini, di samping perkembangan kognitif, afektif dan psikomotor seperti dinyatakan dalam DSKP setiap mata pelajaran.
Contoh aspek yang ditaksir ialah:

KAEDAH PELAKSANAAN PBD

Kaedah Pelaksanaan PBD


TAHAP PENGUASAAN PBD DAN TAFSIRAN

Tahap Penguasaan PBD (TP1-TP6) & Tafsiran

Terdapat enam tahap penguasaan digunakan untuk tujuan rujukan pencapaian murid bagi setiap mata pelajaran. Tahap penguasaan ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan dalam kurikulum.


MAKLUMAT LANJUT DAN PERTANYAAN

Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau ingin mengetahui maklumat lanjut, sila layari laman web rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia

Rujuk FAQ: https://www.moe.gov.my/soalan-lazim-menu/kurikulum/kurikulum.

PANDUAN PELAKSANAAN PBD EDISI KE-2